Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
01.07 19:54 - СВЕТОВНИЯТ РЕД ПО НОВ ПРОЕКТ – ХХI в.
Автор: gorannewproject Категория: Политика   
Прочетен: 191 Коментари: 1 Гласове:
0

Последна промяна: 05.08 19:21


E-mail: goran.jordanov.31@gmail.com

                                    WEB:

 

https://goranjordanov.wordpress.com

https://www.facebook.com/goran.jordanov.31/community/?ref=page_internal

http://goranjordanov.blog.bg/

https://goranjordanovnewproject.wordpress.com/

http://gorannewproject.blog.bg

https://www.facebook.com/goran.jordanov.31

 

 

        ООН трябва да стане единствена алтернатива на големите държави при вземане на решения на глобални и регионални проблеми в определени области/нов морал, екология, здравеопазване…/

/ООН не е световно правителство, ако  стане, ще настъпи хаос в целия свят/;

                                                      -- Чрез нов морал да влезем в хипотезата за                               създаване  на високо морални общества;

        В много по–далечно бъдеще идеализмът /служене на идеи/ трябва да победи материализма /характерен с егоизъм и користолюбие/.

 

                                                      РЕЗЮМЕ:

 

                   Моралът и човечеството са в хаос. От него произтичат много злини в личния, обществения и международния живот.

Този хаос ще продължи докато не бъдат приети и приложени:

                    Нов единен и общоприет морал, който е основание за нов световен ред, създаден на база златното правило „Както искате хората да постъпват с вас, така трябва и вие да постъпвате с тях”. Това правило се отнася както за отношенията между хората, така и за отношенията между държавите и институциите. Новият общоприет морал включва държавна програма за високо морални качества, религиозни ценности и Десетте божи заповеди;

                    Новият общоприет морал, добротата, човечността… трябва да доминират в света;

                    Реформираната и упълномощената ООН /Организация на обединените нации/, като институция над всички държави, единствена да решава обективно и справедливо глобални и регионални проблеми на човечеството в определени области и да осигурява глобалната сигурност;

                    Подчертаното във Всеобщата декларация за правата на човека /чл.1/ – „Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права”;

                    Световния ред по нов проект – ХХI в., създаден на база нов единен общоприет морал с включени правила и приоритети, предложени от оптимален брой големи, средноголеми и малки държави от всички континенти;

                    Нов усъвършенстван проект на глобализацията, включен в прерогативите на ООН, който се използва и като най–ефективен инструмент за създаване на световен ред по нов проект – ХХI в.

При глобализацията държавите задължително си запазват правата, отговорностите и контролът върху здравеопазването, образованието, културата, инфраструктурата, отбраната, сигурността, суверенитета, своята идентичност…

                    Проектът на нови технологии, които променят света също са основание за нов световен ред.

                    В бъдеще ,в световен мащаб, финансовият ресурс за нови технологии в областта на здравеопазването /особено за лекарства и ваксини/ е наложително да преобладава в значителна степен над въпросния ресурс за нови бойни оръжия спрямо ХХ в.

                   Съзнателното, с желание изпълнение на горепосочените фактори от населението на държавите от всички континенти в продължение на 4–5 десетилетия, едва тогава може да се очакват първоначалните положителни резултати:

                    Изграждане, създаване на нови високо морални общества, по–съвършени хора, по–искрени, съзнателни, дисциплинирани, свободни и равни по достойнство и права.

                    Нови общества с водеща роля на държави – демократични републики, а не държави – империи, които използват закона за правото на силния.

                    Намаляване в голяма степен на агресията по света и в значително по–малка степен ще се използва закона за правото на по–силния .

                   Ето това е панацеята!

                   Наложително е поетапно създаване на Съединени европейски щати /СЕЩ/ на база Европейския съюз /ЕС/ в контекста на Обединена Европа.Обединена Европа /СЕЩ/ в по–далечно бъдеще реално да стане една от глобалните сили в света.

                   Днес глобалните проблеми на човечеството са:

                    Икономическото неравенство между развитите и развиващите се страни, между богатите и бедните хора в отделните държави;

                    Здравеопазването на населението, особено на децата и майките;

                    Глобалното затопляне;

                    Неконтролираният прираст на населението;

                    Мигрантските кризи;

                    Всеобщото противопоставяне на разпадането на световния ред, международния тероризъм, заплахата от войни, изграждане на военни бази … инвазията, окупацията, геноцида…

 

Посочените проблеми могат да бъдат обективно и справедливо решени единствено под ръководството на една реформирана и упълномощена ООН като институция над всички държави. /Вж.5–9/.

ПП: Коронавирусът, идентифициран в Хуан /Китай, декември, 2019г./:

                    Е първата глобална криза в глобалния свят и се оказахме неподготвени. Ето защо вирусът парализира много държави от всички континенти;

                    Промени мисленето на хората към по–добро, солидарност, обединяване срещу невидимия враг;

                    Потвърждава още един път идеята ООН, с мозъчен тръст от учени от целия свят да стане институция над всички държави за решаване проблемите на човечеството в глобализирания свят;

                    Принуди Световната здравна организация /Агенция на ООН като координиращ орган на международното здравеопазване/ да ръководи международни проекти за:

               Създаване на лекарство срещу COVID – 19 и да

               Установи, че COVID – 19 е обикновен грип, например като птичия… или е генетично модифициран, биотехнология /Подобни съмнения изказаха Огнян Минчев – Политолог /България/ – 13.03.2020г., Люк Монтание – Вирусолог /Франция/ – 18.04.2020г. в Интернет… или това е от рода на конспиративните теории/ и официално информират световната общественост за резултатите;

                         Подсказа необходимостта от стратегическо мислене, например пренасочване на финансов ресурс за наука и за създаване на много научно–изследователски лаборатории за бързо реагиране срещу бъдещи болести за сметка на никому ненужно ново бойно оръжие…

          Но след COVID – 19 светът разполага ли с мъдри лидери, които под ръководството на ООН да предложат и внедрят глобални мерки, за да тръгне човечеството по нов път съобразен с предизвикателствата на ХХI в.?

 

1 –9.  Новият единен общоприет морал, който ще промени света и е основание за световния ред по нов проект – ХХI в.

                   В бъдеще, за да оцелее човечеството, е задължително използването от населението на държавите на утвърдени от ООН общи нравствени норми, включени в нов единен общоприет морал, създаден на база:

                    Златното правило „Както искате хората да постъпват с вас, така трябва и вие да постъпвате с тях”. Това правило трябва да залегне в основата на световния ред по нов проект – ХХI в., както за отношенията между хората, така и за отношенията между държавите и институциите. Златното правило сочи пътя към нови, много по–достойни взаимоотношения;

                    Подчертаното във Всеобщата декларация на правата на човека /чл.1/: „Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.”

В съзвучие с гореизложеното е твърдението на легендарния Апостол на свободата в България, гениалния Васил Левски–„Днешният век е век на свободата и равноправието на всички народности… Всеки иска да живее свободно и да се наслаждава на божията природа, всеки иска да бъде човек „(кн. “Свята и чиста република“, Наука и изкуство, 1971 г, стр.31, Ив.Унджиев…)

                   Всеизвестно е, че моралът е система от социални норми, които хората прилагат в живота, например справедливостта, честността и други са характерни за цивилизованото общество. Но днес за тях по–малко се говори. Наложително е да се апелира по всяко време за човещина, доброта, състрадание, обич… В живота човек трябва да се стреми да дава повече, а да взема по–малко. Необходимо е чрез възпитание да се противопоставим на завистта, егоизма, омразата…

Понятието морал е относително. Неговото съдържание се променя в зависимост от общото културно ниво на дадена личност и нация, от условията на живот, от епохата…

                   Моралът и човечеството са в хаос. От него произтичат много злини в личния, обществения и международния живот. Този хаос ще продължи докато не бъде общоприет и приложен нов единен морал от всички държави.

                   В съзнанието на всички хора трябва да се утвърдят еднакви общозадължителни нравствени норми. Не може да има свободия в морала. Не може да съществува един морал за европейци, а друг за азиатци, един морал за богатите, а друг за бедните хора, един морал за големите държави и друг за средно големите и малки държави.

                   Ето защо е необходимо да се приеме като основно задължение, ръководителите на всички нива в ООН, други институции със световно значение, на националните държави, политическите партии /които обикновено излъчват държавните ръководители/, естествено и останалата част от населението на всички държави още като деца да получат възпитание в семейството, храма, училището и работното място на морал, знание и дисциплина като изпълняват строго изискванията на:

                    Нов единен общоприет морал, създаден от всяка държава на базата на общи нравствени норми, утвърдени от ООН, който включва:

                    Държавна програма за високо морални качества – честност, искреност, откровеност, лоялност…;

                     Християнските ценности – вяра, надежда, любов, състрадание…;

                     Десетте божи заповеди – не лъжи, не кради….;

                   Задължителното внедряване на нов единен общоприет морал се осъществява с активната съвместна дейност на всички държави и религиозни общности, като страните по отношение на възпитанието приемат, че науката признава класическите норми, традиции, обичаи на религиите и обратно.

                   Други мероприятия за възпитание, например:

                    Въвеждане в държавните и частни училища предмет, дисциплина за задължително изучаване /а не като свободноизбираем предмет/ на различните видове основни религии, приемане и прилагане на техните ценности;

                    Създаване /на етапи/ в населените места на религиозни /неделни/ училища и хорове за деца към храмовете в държавите с финансова издръжка от държавния бюджет.

                   Препоръчително е във всички държави младото поколение да тръгне по пътя на идеализма /служене на идеи/, а не по пътя на материализма /характерен с егоизъм и користолюбие/.

                   В бъдеще с прилагането на новия общоприет морал от всички държави ще се създадат нови високо морални общества, по–съвършени хора, по–искрени, съзнателни, дисциплинирани, свободни и равни по достойнство и права, намаляване в много голяма степен на агресията и в значително по–малка степен ще се използва закона за правото на по–силния. С надежда новите общества да приемат предимно дипломатическия начин за решаване на глобалните и регионалните проблеми…

                   Агресията е навсякъде по света. Особено агресивни са психично болните. Днес те наброяват над 450 млн.души /”Медиапул”, 28.01.2020г./ и представляват непредвидима агресия. Конкретен пример – в Нова Зеландия  /15.03.2019г./ Бретън Тарант, австралийски гражданин извърши терористичен акт в джамия, уби 49 мюсюлмани и 40 други рани. През последните години агресията се активизира, включително стрелби срещу мирни граждани на публични места в редица държави.

                   За да се намалят чувствително подобни случаи, освен други средства, е наложително държавите да налагат големи наказания, предвидени в наказателния кодекс за виновните, както и да финансират лечението на психично болните като ги регистрират и водят строга отчетност.

                   В тази връзка възникват въпросите – Трябва ли да има:

                    Либерализация за носене на оръжие от всеки гражданин за отбрана или забрана?

                    Смъртно наказание за серийни убийци?

                   Компетентни отговори трябва да даде ООН за задължителното им изпълнение от всички държави. В миналото смъртни наказания е имало във всички общества.  Днес в света смъртни наказания има в 58 държави, в Европа само в Беларус, в Норвегия най–голямото наказание е 20г. лишаване от свобода.

                   С предложение да отпадне смъртното наказание във всички национални държави. А за тежки престъпления, включително за причинена смарт, да се налага присъда – доживотен затвор без право на помилване, като не се признават смекчаващи вината обстоятелства и сътрудничество със следствието и прокуратурата.

 

Безспорно е, че с практическото използване, внедряване на нов единен общоприет морал от населението на всички държави, той наистина ще промени света към по–добро.

 

2–9. Новите технологии, които променят света и са основание за световният ред по нов проект – ХХI в.

                   Бъдещето на изкуствения интелект и на роботиката са безспорни!

                   „Изкуственият интелект е наука за концепциите, методите и средствата за създаване на интелигентни компютърни програми”. Изкуственият интелект е съществено важен елемент на информационните /компютърните/ технологии. Изкуственият интелект се използва в националната сигурност, медицинската диагностика, банките и др.

                   А роботите представляват машини с автоматично управление, които могат автономно да изпълняват дадени задачи с помощта на електронен хардуер и програми. Роботите намират приложение при изследване на космоса и океаните, в промишлеността за автоматизиране на операциите – леене, обработка на метали, монтажни операции…, както и в много други области. Но роботите застрашават работните места на човека. Ето защо тяхното масово производство трябва да се ограничава като се облагат с голям данък, с изключение на роботите, заменящи човека за тежък физически труд, работа в токсична среда, изследване на океани, космоса и други подобни.

                   Ще посочим част от технологиите на бъдещето /до 2055г./:

                    „През 2029г. може да са готови дишащи батерии за генериране на електричество от въздуха и намаляване на вредните емисии;

                    През 2034г. трябва да се реализира и квантовият интернет;

                    През 2040г. ще се появят и генетичните компютри;

                    През 2045г. ще е възможно и използването на спътници, които ще вземат слънчева енергия и ще я изпращат до приемни станции на земята;

                    През 2049г. ще е готова технология за поправяне на озоновия слой на земята;

                    През 2055г. ще се появи и технология за създаване на плаващи и подводни градове.” /ЕSA – 2019г./.

                   Предвид огромното значение на новите технологии през 2020г. в Дубай откриват Музей на бъдещето като част от Световното изложение „ Експо –2020”. Цел – Музеят да служи като база за проучване на най–големите предизвикателства и технологии, които ще оформят бъдещето от изменението на климата до медицински пробиви.

                   Бъдещият проект за нови технологии, който ще бъде създаден от учени и одобрен от ООН, предлага бъдещи предизвикателства. Въпросният проект не ограничава инициативата на частни лица и фирми в областта на новите технологии.

 

Новите технологии са колосална движеща сила към прогрес на човечеството. Бъдещите още по–гениални технологии ще предизвикат по–големи положителни промени в света и нов ред на планетата „Земя”!

 

3 – 9. Глобализацията и световният ред по нов проект – ХХI в.

                   Днес един особено актуален и с голямо значение проблем за решаване е създаване на нов проект на глобализацията.

                   „Глобализацията е процес на интеграция на световната култура, икономика, инфраструктура чрез транснационални инвестиции, бързо развитие на комуникациите и информационните технологии и въздействие на силите на световния пазар върху регионалните и националните икономики” /стр.277,БАН, изд.”Труд” 2007г./. Глобализацията е преди всичко технологично явление!

                   Глобализацията е с бъдеще благодарение на пазарите, които са с постоянна тенденция на разширяване и динамиката на технологиите, която не може да се спре.

                   Глобализацията е резултат от постоянно увеличаващата се производителност на труда и максималното желание на компаниите за увеличаване нормата на печалбата, използвайки технологиите, капиталите и пазарите.

                   Неолиберализмът е пряка свързан с глобализацията и е за пълна свобода на монополите, на конкуренцията и ненамеса на държавата в стопанството.

                   Опонентите на глобализацията са основно против неолибералния характер на глобализацията…

                   Спорът между глобализма и неговите опоненти се организира чрез протести, организирани през 2000г. във Вашингтон и последователно в Прага, Давос, Лондон и други градове.

                   През 2017г. в доклад на ЕК /Европейската комисия/ се констатира, че „Глобализацията е позитивна сила, която води до икономически растеж, стимулира благосъстоянието и помага за запазване на конкурентността… Брюксел настоява за:

                    Общи правила по икономическите въпроси и отхвърля изолационализма;

                    Справедливо „разпределение на благосъстоянието…” /в.”Капитал”, 25.05.2017г., Марина Станева/

                   През ХХI в. човечеството е изправено пред много сложни предизвикателства, които са елементи на глобализацията:

                    Унищожаване на голяма част от растителните и животинските видове;

                    Глобалното затопляне. Пластмасовите отпадъци в реки, морета и океани са 80% от всички отпадъци и са причина ежегодно да умират хиляди птици и морски създания. Причина – човека. Ето защо е необходимо всички хора да изпълняваме съзнателно правилата на отговорния начин на живот и да си отговорим как да се включим в мероприятията за възстановяване на природата?

                   Международните договори за опазване на околната среда са едно добро средство срещу екологичната катастрофа, но поради липса на овластена институция над всички държави /каквато може да бъде ООН/ изпълнението им остава без контрол и търсене на наказателна отговорност от виновните субекти, какъвто напоследък е случаят със САЩ – един от големите замърсители, който се отказа от Парижкото споразумение за ограничаване на глобалното затопляне /2015г./ – един много лош пример. Другият голям замърсител – Китай – се включи във въпросното споразумение и демонстрира добър пример, достоен за подражание.

                   11000 учени от 153 държави бият тревога за климатичните промени. Те представиха издание на т.н. „Часовник на апокалипсиса” / Интернет – 2019г./.

                   Австралийските учени предупреждават, че ако не бъдат обуздани климатичните промени, човешката цивилизация може да изчезне към 2050г. /в.”Метро”, „24часа”, 5.06.2019г./.

                    Неконтролираният прираст на населението /Ограничаване на произволното възпроизводство на населението/. Населението в света – очаквано: 2050г. – 9,8млрд.д.; 2100г. – 11 млрд.д. /Интернет, 2019г./. Налице е свръхнаселение! Свръхнаселението и увеличаващото се преселение към напредналите страни са проблеми пред глобалния свят. Единствено ООН може да предложи стратегическо решение.

                   ХХI в. е ерата на мигранти /Предимно на икономическите мигранти/. Участта на мигрантите, които минават през пустини, морета и океани е голяма човешка трагедия. През 2017г. в света има 270 млн.д. мигранти. Когато пазарът на труда в дадена държава има нужда от работна ръка е нормално да се даде право на мигрантите да участват в даден конкурс ако отговарят на условията. Но когато мигрантите стихийно нахлуват, държавите трябва да си затварят границите, а държавите, от които идват мигрантите също трябва да имат задължения. Ето защо е наложително ООН да утвърди нови задължителни правни норми за страните относно миграцията.

                   Неконтролираният прираст на населението и мигрантските кризи също са глобални проблеми и се очаква тяхното ефективно решаване от ООН.

                   За по–добро здравословно състояние на жената–майка относно препоръчителен брой деца. С цел да се ограничат случаите на раждания на прекомерно голям брой деца от една жена–майка /какъвто е случаят в Р.България през м.март 2019г., 14–то дете, характерно за многодетни майки и в други държави/  е наложително по инициатива и ръководство на СЗО /Световната здравна организация/ комисия от лекари специалисти от напреднали държави да направят необходимите изследвания и предложат научно обосновано решение с апел към бъдещите жени–майки за препоръчителен брой деца, ако желаят да се съобразят.

                   Част от малцинствените етноси имат голям брой деца и получават много социални помощи. Тези случаи могат да се категоризират като вид бизнес. Явно в случая социалните помощи мотивират родителите да не търсят образование и професия за реализация в живота.

Освен това при 2 –3 деца /а не при 14/ родителите ще имат възможност да осигурят нормални условия за отглеждане, възпитание, здравеопазване и бъдещ просперитет на децата си.

                   В световен мащаб препоръчителният нормален брой деца ще допринесе и за намаляване на свъхнаселението.

                   Ето защо е наложително родителите да са още по–отговорни за децата си пред държавата по законодателен път, за да се търси наказателна отговорност от същите при констатирани нарушения на горепосочените нормални условия, включително и при лошо поведение на децата до 18 годишна възраст.

                    Намаляване на икономическото неравенство между развитите и развиващите се страни, между богатите и бедните хора.

                   Съотношението на доходите между най–богатите и най–бедните страни системно нараства в полза на богатите страни. Разривът между гражданите в отделните държави е изключително голям и в бъдеще е възможно да предизвика масов протест, например:

                   През 2015г. в света са живели 2473милиардери, които контролират 4% от богатството на планетата /”Медиапул”, 8.08.2016г./

                   Джеф Безос – Президент на Амазон е натрупал през 2018г. 112милиарда долара /”Медиапул”, 20.01.2019г./;

                   Под ледовете на Арктика има 90 милиарда барела петрол и 48 трилиона куб.м. природен газ /Интернет, 2019г./. както богатствата на Арктика, така и тези на Антарктида и други подобни богатства трябва да бъдат справедливо разпределени от ООН.

                   Субектите, които изобретяват, внедряват и експлоатират новите технологии е естествено да получават по–голям относителен дял от общия доход от глобализацията, но при новия проект на глобализацията е наложително и потребителите – купувачите на глобалния пазар също да получават много повече отколкото при стария проект, защото са съществено важен фактор за увеличаване на икономическия растеж.

                   ООН с новия проект на глобализацията и други фактори може да намери положително решение за намаляване на горепосоченото икономическо неравенство.

                   По инициатива и ръководство на Икономическия и социален съвет на ООН, заедно със САЩ, Европа /ЕС/, Китай, Япония…. е желателно да предложат нов проект на глобализацията като вземат под внимание досегашните резултати от нейното приложение, преразгледат нейния неолиберален характер и исканията на опонентите.

                   В новия проект на глобализацията „да се заложи използването на механизмите, чрез които се реализира свободен пазарен обмен – моралните ценности на общността, реда и закона, налагани от държавата като общозадължителни норми на пазарно поведение” /Огнян Минчев – Политолог/.

                   Новият проект на глобализацията чрез справедливо преразпределение на световното богатство ще има способността и да предотврати в бъдеще евентуална обща стопанска криза в света, подобна на общата криза 1929 – 1933г.

 

Прогресът на човечеството може да се обясни с постиженията на науката, техниката, търговията, икономическото сътрудничество, умерения либерален ред… Където глобализацията е основна движеща сила.

 

4 – 9. Кратка характеристика на световния ред по нов проект – ХХI в.

                   За световния ред има различни виждания. Интерес представлява  например твърденията на Самюъл Хънтингтън: „Компонентите на реда в днешния свят са в пределите на цивилизациите и в отношенията между тях. Там, където има държава – ядро, тя е ключов елемент за изграждането на новия международен ред, основаващ се на цивилизациите. Редът в света или ще бъде изграден на цивилизациите или изобщо ред няма да има.” / кн. „Сблъсъкът на цивилизациите”, Обсидиан, София, 2015г., С.Хънтингтън, стр.221,222/.

                   Според Хенри Кесинджър „Основните черти на световния ред от Втората световна война до днес са:

                    Разделението, противопоставянето и постоянната заплаха от война;

                    Изграждат се военни бази в чужбина;

                    Международен тероризъм е най–новата заплаха;

                    Разпадането на световния ред.” /ст.в FB, 27.01.2018г., Хенри Кисинджър/.

               Планетата „Земя” е общ дом на големите, средно големите и малки държави от всички континенти, както и за всички обществено–политически системи.

               Необходимо е всички държави да се ангажират в борбата срещу глада, бедността, болестите, промяната на климата, международната престъпност и тероризма. Освен това трябва да се приеме за нормално всички държави да са еднакво свободни и равноправни, както и да съществува взаимно уважение между тях. Тези принципи трябва да бъдат едни от съществените елементи на световния ред – ХХI в.

               Световният ред по нов проект – ХХI в. се основава на:

                    Правилата и приоритетите на световния ред, предложени от оптимален брой представители на големи, средно големи и малки държави от всички континенти;

                    Международното право – спазване върховенството на закона от всички държави;

                    Умерената либерална демокрация:

        идеи:–човешки права, либерализъм, индивидуализъм, пазарна икономика;

        принципи: свободни и честни избори, процесите в условията на конкуренция, политически плурализъм – много и различни политически партии. Либералната демокрация трябва да се противопостави на протекционизма, национализма и популизма;

                    нов единен общоприет морал с включени нравствени норми, които се реализират с активната съвместна дейност на държавите и религиозните общности /вж. 1–9/;

                    ООН, упълномощена като институция над всички държави;

/Първи опит за създаване на правов ред и организация, пазеща световния мир съществува още при Просвещението – Жан–Жак Русо /1712 – 1778/, швейцарски философ, публикува съчинение „За обществения договор” /1762г./, а Имануел Кант /1724 –1804г./, немски философ, през 1795г. обнародва своя труд „Към вечния мир”;

Втори опит е учредяването на „Общество на народите” /ОН/ по време на Парижката мирна конференция /1919г. и съществува 26г. /1945 – 1919г./;

Трети опит е създаване на Организация на обединените нации” /ООН/ – 1945г.  Съществува 75г. /2020 – 1945г./ и продължава.

Днес е наложителен четвърти опит за упълномощаване на ООН като институция над всички национални държави и нов световен ред – ХХI в./;

                    Проект на новите технологии;

                    Новият проект на глобализацията.

                   На практика съществуват универсални правила и приоритети, които са с голямо значение за световния ред и еднакво приемливи от всички държави. Същите могат да послужат за обединяване към определени каузи и други за по–добро, например:

                    Добродетелите – човечността и справедливостта, които са от изключително значение, задължително да присъстват в отношенията между държавите и институциите:

                    Южна Корея, ако желае, да предложи на Северна Корея поетапно обединяване като вземат за образец обединяването на Германската федерална република с Германската демократична република /1990г./ и обединена Корея стане федерална република;

                    Русия /притежател на най–голямата територия – 17млн.кв.км./,  ако желае да върне обратно на Япония Курилските острови и други земи, а в замяна Япония /световен лидер в областта на новите технологии/ да предостави на Русия нови технологии в желани области и Русия стане високо технологична държава;

                    Между държавите като постоянен метод на държавнически отношения да се водят конструктивни дипломатически преговори със стремеж компромисът да е задължителен и се вземат решения, независимо от идеологическите различия;

                    Други предложения с препоръчителен характер:

                   Необходимо е всички да се грижим за световния ред;

                   Днес в глобалния свят се нуждаем от международни институции. Ето защо Световната банка, Международния валутен фонд, Световната търговска организация и други със световно значение е необходимо да усъвършенстват своите системи в духа на нов единен общоприет морал, глобализацията, реформираната и упълномощена ООН и световния ред по нов проект – ХХI в.

                   Днес САЩ е най–голямата свръх държава, но Китай и Русия също имат претенции, че са глобални сили. Следователно, за да се приеме новия световен ред е наложително да се обменят правила и приоритети помежду си, включително и с оптимален брой от останалите големи, средно големи и малки държави от всички континенти. Налице е една особеност, че част от държавите имат установена либерална демокрация, а друга част са авторитарни и ще е необходим взаимен компромис, за да бъдат общоприети приоритети и правила.

                   Кой трябва да стане инициатор за конструктивните отношения между държавите, може да се предположи и за създаването на нов проект на глобализацията и на нов световен ред?

                    Икономическият и социален съвет на ООН или

                    Виждането на световно известния геополитолог Збигнев Бжежински /САЩ/: „САЩ трябва да създадат конструктивни отношения с Русия и Китай… Вашингтон трябва да стане инициатор на промяната в баланса на световните сили”. /ст.”Към новото световно преустройство”, Медиапул, 21.04.2016г./.

                   Още през първата половина на ХХI в. е наложително противопоставяне на цялото човечество на: разпадането на световния ред, международния тероризъм, заплахата от войни, изграждането на военни бази… инвазията, окупацията, геноцида.

                   Изложеното дотук безспорно доказва необходимостта от нов световен ред, който да отговаря на предизвикателствата на ХХI в.

 

Всичко зависи от нас и започва от нас, населението,обитателите на планетата „Земя”.

 

5 – 9. Организация на обединените нации и световният ред по нов проект– ХХI в.

                   Организацията на обединените нации /ООН/ е създадена през 1945г. и обединява над 190 държави. Поддържа международния мир и сигурност. Предотвратява военни конфликти и налага международни санкции. Осъществява други дейности и хуманитарни помощи.

                   Досегашната практика в ООН с участието само на големите държави, например в Съвета за сигурност /СС/ – 5–те постоянни членове – САЩ, Китай, Русия, Великобритания и Франция – не дава най–добри резултати. Правото на „Вето” блокира голяма част от предложените проекторезолюции, най–вероятно поради политически, икономически и други интереси. При настоящия регламент средно големите и малки държави са ощетени – нямат представители в СС. В СС може да се предложи по–ефективен вариант, например СС да се състои от горна и долна камара от оптимален брой представители на големи, средно големи и малки държави на ротационен принцип, като решенията се вземат с 2/3 от гласовете на двете камари без право на „Вето”.

                   На ръководни длъжности в ООН, както и на държавни ръководители, ръководители на политически партии и други, на висши публични дейности е необходимо да бъдат назначавани в бъдеще най–ерудираните учени, дипломати, предприемачи, бизнесмени… задължително чрез конкурс или преки избори за един и по изключение до два мандата, много преди пенсионна възраст. Кандидатите трябва да бъдат физически, психически и умствено здрави /доказано от независима лекарска комисия и сериозен психологически тест/. Горепосочените ръководители е необходимо да разбират същността на властта и на моралните ценности. Те трябва да признават превъзходството на учените и тяхната експертиза с помощта, на която с умереност да управляват света.

                   Пълномощията на президентите и министър–председателите /при парламентарните републики/ е наложително да бъдат ограничени с преобладаващи права в полза на парламента.

                   От наблюденията и коментарите на обикновените хора може да се констатира, че горепосочените ръководители, които управляват повече от два мандата се окачествяват обикновено като диктатори. За тях е характерно, че въвеждат цензура на средствата за масова информация, не допускат критика. Диктаторите са в нарушение на теорията на Монтескьо /1748г./ за разделението на властите, според която един човек или орган да не обединява всички власти в ръцете си. Те са против демокрацията. Посягат на Конституцията за промени в бъдещи ползи, например да станат пожизнени. А по–изобретателните ликвидират опозиционните си противници чрез „Автомобилни катастрофи…” Диктаторите – президенти и министър–председатели /при парламентарните републики/ се самозабравят и се провикват, както ЛюдвикХIV /Франция/ управлявал 72 г., ”L"etat, c"estmoi” /Държавата, това съм аз/.

В потвърждение на кратката характеристика на диктаторите, може да се посочи Фидел Кастро /Куба/, управлявал най–продължително в съвременната история на света – 49г. и не е  постигнал най–висок стандарт на живот на своя народ. Най–добре е диктаторите да слязат от политическата сцена, защото новите, по–млади ръководители генерират нови идеи и идват с по–голяма енергия. Диктаторите в световен мащаб реално задържат прогресивното развитие на човечеството.

                   Днес моралът и човечеството са в хаос. Ето защо основателно възниква въпроса има ли криза на световни лидери? Лидери, които да предложат на ООН нов световен ред – ХХI в.

                   Збигнев Бжежински /САЩ/, виден геополитолог  твърди: „Днешният свят… изпитва потребност от нещо, стоящо над националната държава, за да установи световния мир …Националните държави трябва да бъдат поощрени да си сътрудничат в контекста на една по–голяма общност … Единствено в … ООН могат да бъдат колективно поставени проблемите на човечеството, а с преобразуване на нейната структура, тя да стане по–адекватна на реалностите на глобалната власт …” /стр.223–226, кн.”Извън контрол …”, Збигнев Бжежински, Обсидиан, Сф, 1994г./

                   На основание кратките бележки за ООН и твърденията на З.Бжежински могат да се систематизират следните предложения за утвърждаване от ООН:

                    Нова геополитическа архитектура;

                    ООН като институция над всички държави, упълномощена единствена да решава обективно и справедливо глобални и регионални проблеми на човечеството в определени области /екология, нов морал …/ и осигурява глобалната сигурност с необходимия дипломатически и военен ресурс. ООН като институция над всички държави не е световно правителство, а алтернатива на големите държави при вземане на решения в определени области. /Ако ООН стане световно правителство, ще настъпи хаос в целия свят/;

                    ООН, единствено чрез своите решения може да създаде условия на държавите да развият своя потенциал в бъдеще, но резултатите са в зависимост от техните умения и  положен творчески труд;

                    Нов единен общоприет морал с общи нравствени норми;

                    Нов световен ред по проект – ХХI в.

                    Нов проект на глобализацията и включването й в прерогативите на ООН като отговорност и изключително право на обсъждане, решение и контрол, както и използване на глобализацията като най–ефективния инструмент за реализиране на Световния ред по нов проект – ХХI в.;

                    Държавите при глобализацията задължително си запазват правата, отговорността и контрола върху здравеопазването, образованието, културата, инфраструктурата, екологията, сигурността и отбраната, като преследват дългосрочни стратегически цели, както и запазване на своята религиозна идентичност;

                    Нов закон за миграцията, като ООН планират и регулират придвижването на мигрантите в различните държави при изричното съгласие на последните, като мигрантите са задължени да се интегрират и не правят опит да налагат друга култура в държавата, която ги е приела;

                    Политическият статут на Арктика и Антарктида, с цел в бъдеще да  няма военни конфликти между големите държави за техните богатства;

                   ООН задължава държавите да:

                    Осигурят възпитание на своите граждани още като деца на морал, знание и дисциплина съгласно новият единен общоприет морал /вж. 1 –9/;

                    Включат в бюджетите си финансови средства за задължително трайно лечение на психично болните граждани;

                    Въведат решенията на ООН в сила, като упражняват системен контрол и при нарушения търсене на отговорност чрез Международния съд, а при неизпълнение на задълженията по международни договори срещу екологичната катастрофа и други важни договори и в правото на ООН при  отказ за принудително прилагане на решенията на ООН.

                   ООН са в състояние да вземат обективни и справедливи решения, защото се базират на средно претеглени фактори и се ръководят от определени общоприети каузи на ООН за доброто на човечеството.

Единствено ООН като институция над всички държави е способна с умереност да управлява света в определени области на база общоприет световен ред по нов проект – ХХI в.

                   Големите държави не са способни да вземат обективни и справедливи решения по глобални проблеми, защото преследват обикновено най–различни егоистични интереси и държавите си противоречат…

Доказателство – под влияние на Арабската пролет в Сирия – 2011 г. избухва въстание. Вече 9 г. /2020 – 2011г./ големите държави все още не са взели трайно мирно решение.

 

Реформираната и упълномощената ООН със своята активна дейност, дейното участие на държавите и световния ред на нов проект – ХХI в. биха могли да обявят, регистрират нова ера в днешната и утрешната история на човечеството на планетата „Земя”.

 

6 – 9. Всеобщия мир и световният ред по нов проект – ХХI в.

                   В резултат на продължителните военни конфликти в Европа /30 г./ през 1648 г. /в  Мюнстер, Германия/  се сключва Вестфалския мирен договор и е възникнала суверенната териториална национална държава като нова форма на обществения живот. А в 1748 г. по конституция властите се разделят на законодателна, изпълнителна и съдебна /съгласно теорията на Монтескьо/.

                   Според Хенри Кисинджър /бивш държавен секретар на САЩ, 1973 –1977 г./ „Вестфалската система имаше основен принцип –" ненамеса във вътрешните работи на другите … държави”.  А според Манфред Стегър „Вестфалският модел утвърди една нова концепция на международното право, основаваща се на принципа, че всички държави имат равно право на самоопределение” /М.Стегър, кн.”Глобализацията”, изд.”З.Стоянов, София, 2005г./.

                   Вече 372 години /1648–2020г./ основно големите държави в различни периоди едностранно или със своите сателити нарушават основните принципи на „ненамеса …” или „Равно право на самоопределение”, като разпределят в свой интерес части от света чрез завоевателни войни, като използват закона за правото на по–силния.

                   Големите държави са основен двигател за прогреса на човечеството, но част от големите държави /вж. учебника по история/ са виновни за:

                    75 /15+60/ млн. д., убити само от I и II световни войни;

                    Гладът и мизерията, които съпровождат милиони хора, следствие въпросните войни;

                    Разбита инфраструктура в държавите, където са водени войните;

                    Жертвите от локалните войни на етническа и религиозна основа, например в Близкия изток;

                    Част от миграцията, следствие на войните.

                   Подобни примери в историята има и за господство над целия свят – Чингиз Хан /1155 –1227г./, Адолф Хитлер /1889 –1945г./ чрез оста Рим – Берлин – Токио, преди това е имало и много империи със същите амбиции, но са завършвали също без успех.

Големият учен Алберт Айнщайн, отвратен от I–та световна война се ангажира с предотвратяване чрез протести на ядрената война.

В тази връзка днес големият проблем пред ООН и всички държави е как да се възпрат хитлероподобните?

 

                   Част от големите държави се фокусират и приемат авторитарния режим, както и изолационизма, „Моята държава на първо място”, пренебрегват останалите над 190 държави и техните интереси като някои от тях санкционират по собствено желание, вероятно без решение на международния съд. А не е ли по–добре въпросните големи държави да приемат умерената либерална демокрация и съдействат за нейното внедряване във всички държави /които желаят/ и заедно човечеството да върви в хармония напред?

                   Вече 71 г. /1949 – 2020г./ организацията на Северноатлантическия договор – НАТО – поддържа сигурността на САЩ и Европа, предотвратява войни и търси разведряване. На този етап, при наличието на НАТО и когато в бъдеще САЩ останат начело на Запада, на Европа не е необходима самостоятелна армия за отбрана. Но е необходимо справедливо двустранно управление на равноправна основа на НАТО, например решенията по предложенията на Северно атлантическия съвет да се вземат от двата законодателни органа – конгреса на САЩ и Европейския парламент.

Наложително е както сега, така и в бъдеще НАТО, съвместно със съответната държава/и/ – граница /на ЕС/ да охраняват външните граници на ЕС от икономическите мигранти.

НАТО е с бъдеще! За „мозъчна смърт на НАТО” не може и не трябва да се говори.

                   В последно време в различни среди на обществото възниква въпроса има ли надпревара във въоръжаването на част от големите държави? Да, има. Основание:

                    Изявленията на президентите в края на 2018 и началото на 2019г. на:

САЩ – „САЩ ще продължават да изграждат ядрени мощности, докато останалите ядрени държави не дойдат на себе си”;

Китай – „Към 2050г. ще създадем най–силната армия в света”;

Русия – „Днес имаме най–силното оръжие, което няма аналог в света. Например ракетата”Циркон” лети със скорост девет пъти по–голяма от скоростта на звука. Започваме производството на ракета „С–500”.

        Справка за бойните  глави и други данни /Интернет, 2020/:

 

 

Държави

Военен бюджет /прибл.д–ни в млрд.дол./

 

Бойни глави

бр.

 

Военни

бази

 

Продажби

на

оръжие

САЩ

2019г. – 716

7038

да

I м. на 98 държави

Китай

2016г. – 228

да

да

След Германия

Русия

2017г. – 66

7658

да

II м. на

48 държави

 

        Военните разходи в света за 2018г. са 1,8 трилиона долара, равни на 2,6% от БВП /Интернет,  2020г./

                   Днес новите супер оръжия вкл. и дроновете изместват самолетите и бомбите. Но за да се предотвратят евентуални катастрофи има ли регулация, например на дроновете в космическото пространство?

                   Част от най–големите държави подчертават със задоволство, че са най–големите производители на смъртоносно оръжие /всъщност срещу човека/, които нямат аналог в света, могат да поразят всяка точка на земното кълбо и без притеснение го разпространяват  чрез изгодни търговски сделки.

                   А с непрекъснатото увеличаване на военните бази няма ли в бъдеще планетата „Земя” да се превърне в погреб? Може да се предположи, че въпросните големи държави, отлично въоръжени, са потенциална заплаха за световния мир. Ето защо е добре на първи етап да се намалят темповете на въоръжаване на ядрените държави.

                   Винаги в основата на военните конфликти между държавите са икономическите интереси.

Ако в бъдеще има войни, те вероятно също ще бъдат предимно икономически, но в киберпространството, изкуствения интелект и роботиката.

                   Днес ядрена война за пазари между САЩ и Русия или между други ядрени държави означава края на човечеството. Но при здрав разум може да се предположи, че която и да е ядрена държава няма да вземе инициативата за война за пазари, защото ще ликвидира човечеството. Ако тази хипотеза е достоверна, тогава излиза, че производството на нови и нови оръжия и създаване на големи армии, служат единствено да всяват страх в противниковата държава /и/ и да поддържат равновесието в света, т.е. да се опази мира чрез подготовка за война.

                   Днес накъде се е запътил светът – към двуполюсен модел – САЩ и Китай или към многополюсен модел – САЩ, Китай, Япония, Европа–ЕС, Индия, Русия, Турция…?

В бъдеще:

        Ако САЩ допуснат капитална грешка, като напуснат съюза с Европа, ЕС и обърнат поглед към Азия, възможен ли е съюз Европа, ЕС – Русия /подобно виждане е имал Шарл Де Гол /Франция/ – „От Португалия до Владивосток”/ или съюз Европа, ЕС – Русия – Турция?

        През последните години САЩ отстъпват ли лидерските си позиции и не дават ли възможност други големи държави да се настанят, пример Близкия изток?

        А възможна ли е студена война между САЩ и Китай – Русия…?

                   В началото на XXI в.:

                    Век на още по–голям научно–технически прогрес, но на:

                    Войни между етноси и държави;

                    Голямо неравенство между развитите и развиващите се държави и между богати и бедни хора;

                    Над 2 милиарда души без питейна вода;

                    Милиони бедни хора в селски райони;

                    Над 270 млн. мигранти /2019г./…,

                    Както и да се избегне много сложната процедура за упълномощаване на ООН за решаване на глобални проблеми на човечеството и приемане на нов световен ред чрез международна конференция и общо събрание на ООН и в името на това, че

                    &
Гласувай:
0
01. shtaparov - След няколко века новия проект за ...
02.07 05:31
След няколко века новия проект за "новия" ред ще стане стар. Затова не си струва ни да го обсъждаме,нито да го прилагаме.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: gorannewproject
Категория: Политика
Прочетен: 779
Постинги: 4
Коментари: 1
Гласове: 2
Архив
Календар
«  Август, 2020  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31